ŠKOLENÍ OBSLUH MANIPULAČNÍ TECHNIKY

Provádíme základní, opakované a rozšiřující školení obsluh manipulačních vozíků dle platných norem. 

Školíme na území celé České republiky.